Honey

  NamePriceSummaryBuy
  Chestnut Honey 500g£9.99
  Chorlton Honey£4.50
  Cut Comb Honey in Acacia 340g Rowse£8.99
  Manuka Honey 10+ 240g£17.99
  Raw Honey - Wildflower 340g£6.95
  Truffle Honey 60g - Truffle Hunter£6.49
  White Truffle Honey with Drizzler 240g£11.99
  Wildflower Raw Honey 500g, Seggiano£9.99
  Woodland Honeydew Raw Honey 500g,£9.99