Desserts

NamePriceSummaryBuy
Sticky Toffee Pudding 250g - Cartmel£3.59
Sticky Toffee Pudding 390g - Cartmel£5.49
Sticky Toffee Pudding 730g - Cartmel.£8.99
Sticky Toffee Sauce 170g£2.99